Θέσεις εργασίας: Αναζητούμε Developers & Μηχανικούς για άμεση συνεργασία. Έλα στην ομάδα μας!

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Η Εταιρεία μας παρέχει τεχνικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως και στο χώρο του πελάτη

Εγκατάσταση & Συντήρηση Servers

Παραμετροποίηση Συστημάτων

Routing & Firewalling

Κατασκευή & Συντήρηση Δικτύων

SMS & Viber Marketing

Υπηρεσίες στο Cloud μέσω MS365 & Azure

Software & Lab Data Recovery

VoIP Υπηρεσίες & Τηλεφωνικοί Αριθμοί

Εγκατάσταση & Επισκευή Η/Υ

Οι υπηρεσίες παρέχονται on-call ή στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης

Απομακρυσμένη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη

Onsite τεχνική υποστήριξη

Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη

Δέσμευση χρόνου απόκρισης

Χρέωση μόνο του ωφέλιμου χρόνου της εργασίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξοπλισμού

Onsite τεχνική υποστήριξη

Ο χρόνος μεταφοράς συσκευών δεν επιβαρύνει τον πελάτη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογισμικού

Παρουσία σε εταιρικά meeting

Απομακρυσμένη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη

Δέσμευση χρόνου απόκρισης

Χρέωση μόνο του ωφέλιμου χρόνου της εργασίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξοπλισμού

Υπηρεσίες Backup/FTP Backup

Onsite τεχνική υποστήριξη

Ο χρόνος μεταφοράς συσκευών δεν επιβαρύνει τον πελάτη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογισμικού

Παρουσία σε εταιρικά meeting

Παροχή εφεδρικών συσκευών

Δυνατότητα 2ωρης/4ωρης ανταπόκρισης