Θέσεις εργασίας: Αναζητούμε Developers & Μηχανικούς για άμεση συνεργασία. Έλα στην ομάδα μας!

OnlineSurveyStudio

OnlineSurveyStudio

Tiny Female Character Filling Online Survey Form on Huge Smartphone Screen. Voters Questionnaire, Customers Feedback

Το OnlineSurvey.Studio είναι μια δυναμική πλατφόρμα αξιολογήσεων και μετρήσεων κοινής γνώμης. Είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να μπορεί να σχεδιάσει μόνος του ερωτηματολόγια ενώ η αξιολόγηση μπορεί να αφορά είτε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο όπως για παράδειγμα ένας εργαζόμενος είτε ένα πιο αφαιρετικό αντικείμενο ή σύνολο αντικειμένων κι εννοιών όπως ένα μοντέλο αυτοκινήτου ή ένα γεγονός της επικαιρότητας. Έχοντας την δυνατότητα αξιολόγησης ακόμη και σε επίπεδο σειριακού αριθμού, το OnlineSurvey.Studio μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για συλλογή απαντήσεων επί ερωτηματολογίου με σκοπό την βαθμολόγηση ενός αντικειμένου στα πλαίσια της σχολικής διαδικασίας ή ενός διαγωνισμού. Τέλος, το OnlineSurvey.Studio έχει ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών, οι οποίοι συμμετέχουν επ’ αμοιβής στο σύστημα έχοντας καταχωρήσει το βιογραφικό τους, που μπορούν να χρησιμποοιηθούν ανώνυμα για την συλλογή απαντήσεων επι θεμάτων της επικαιρότητας, καθιστώντας την πλατφόρμα το πιο δυναμικό και ιδανικό σε σχέση κόπου-ποιότητας-τιμής, εργαλείο μετρήσεων!