Θέσεις εργασίας: Αναζητούμε Developers & Μηχανικούς για άμεση συνεργασία. Έλα στην ομάδα μας!
Ευκαιρίες καριέρας

Γίνε μέλος της ομάδας μας!

Full Stack Developer

Πλήρης απασχόληση

Ο συνεργάτης για την θέση του FullStack Developer, θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση σε Linux & Windows O/S, XAMPP stack καθώς επίσης και καλή γνώση σε HTML/CSS. Γνώσεις σε Python ή GoLang θα εκτιμηθούν.

iOS Developer

Πλήρης απασχόληση

Για την θέση του iOS Developer είναι απαραίτητη προϋπόθεση η 3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση με απαραίτητες γνώσεις σε iOS platform, XML/JSON, REST API, HTTP, UI/UX Design, Swift ή Obj.C. Γνώση REACT Native θα εκτιμηθεί.

Android Developer

Πλήρης απασχόληση

Ο Android Developer θα πρέπει να έχει 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση με απαραίτητες γνώσεις σε Android platform, XML/JSON, REST API, HTTP, Java ή Kotlin, Android Studio, Android SDK και UI/UX Design. Γνώση REACT Native θα εκτιμηθεί.

REACT Developer

Πλήρης απασχόληση

Ο υποψήφιος Developer θα πρέπει να έχει καλή γνώση της REACT Native & Redux Framework, με 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και απαραίτητα, βασικές γνώσεις Android & iOS platform, XML/JSON, REST API, HTTP, Javascript.

Systems and Networks Engineer

Πλήρης απασχόληση

Για την θέση του Systems & Networks Engineer είναι απαραίτητη προϋπόθεση η 3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση με απαραίτητες γνώσεις σε Windows Client O/S, Windows Servers O/S, Linux O/S, Networks (Routing, ΝΑΤ, DNS, QoS), Firewalls (Policies, SSL & IPSEC VPNs).
Ο συνεργάτης που θα επιλέξουμε, θα ασχοληθεί με τα παρακάτω πεδία:

  • Εγκατάσταση / συντήρηση συστημάτων όπως Windows Servers, Linux Servers, Windows Workstations και Peripheral Devices
  • Εγκατάσταση / συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού όπως Firewalls, Managed Switches και Wi-Fi Equipment
  • Συντήρηση υφιστάμενων υποδομών πελατών, όπως IPSec VPNs, Virtualization Infrastructure, Log Servers και E-Mail Server.

Πρακτική άσκηση

Πλήρης απασχόληση

Δίνουμε την δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε απόφοιτους/τελειόφοιτους από σχολές Μηχανικών Η/Υ & Προγραμματιστών με option μελλοντικής μόνιμης συνεργασίας.