Θέσεις εργασίας: Αναζητούμε Developers & Μηχανικούς για άμεση συνεργασία. Έλα στην ομάδα μας!

Contact Us Map

Contact Us Map

Contact Us Map

a:5:{s:11:”maps_images”;s:80:”http://www.mentalit.gr/wp-content/uploads/2019/03/mitech-contact-hotspot-map.jpg”;s:10:”pins_image”;s:84:”http://www.mentalit.gr/wp-content/uploads/2019/03/mitech-contact-hotspot-map-pin.png”;s:16:”pins_image_hover”;s:0:””;s:16:”pins_more_option”;a:6:{s:8:”position”;s:13:”center_center”;s:10:”custom_top”;s:2:”20″;s:11:”custom_left”;s:2:”15″;s:16:”custom_hover_top”;s:1:”0″;s:17:”custom_hover_left”;s:1:”0″;s:14:”pins_animation”;s:4:”none”;}s:11:”data_points”;a:3:{i:0;a:10:{s:7:”content”;s:99:”

San Francisco
58 Howard Street #2 San Francisco, CA 941
“;s:8:”linkpins”;s:0:””;s:11:”link_target”;s:5:”_self”;s:17:”pins_image_custom”;s:0:””;s:23:”pins_image_hover_custom”;s:0:””;s:9:”placement”;s:1:”n”;s:7:”pins_id”;s:0:””;s:10:”pins_class”;s:0:””;s:3:”top”;s:5:”29.40″;s:4:”left”;s:5:”10.28″;}i:1;a:10:{s:7:”content”;s:82:”
New York
58 Howard Street #14 New York
“;s:8:”linkpins”;s:0:””;s:11:”link_target”;s:5:”_self”;s:17:”pins_image_custom”;s:0:””;s:23:”pins_image_hover_custom”;s:0:””;s:9:”placement”;s:1:”n”;s:7:”pins_id”;s:0:””;s:10:”pins_class”;s:0:””;s:3:”top”;s:5:”30.11″;s:4:”left”;s:5:”47.45″;}i:2;a:10:{s:7:”content”;s:97:”
Russia
The Courtyard Building 11 Curtain Road, Russia
“;s:8:”linkpins”;s:0:””;s:11:”link_target”;s:5:”_self”;s:17:”pins_image_custom”;s:0:””;s:23:”pins_image_hover_custom”;s:0:””;s:9:”placement”;s:1:”n”;s:7:”pins_id”;s:0:””;s:10:”pins_class”;s:0:””;s:3:”top”;s:5:”16.20″;s:4:”left”;s:5:”75.10″;}}}